Bạn có thể tìm được nơi làm việc tốt nhất ở Nhật Bản! JP Intern!

JP Intern là một trang thông tin tuyển dụng thực tập sinh chuyên về thực tập dài hạn cho sinh viên nước ngoài.
Hàng loạt các công ty trong các lĩnh vực khác nhau, từ các công ty được niêm yết cho đến các công ty liên doanh đang đưa ra các cơ hội tuyển dụng

Cơ hội việc làm được kết nối trực tiếp với 3 chế độ thực tập sinh của JP Intern!

Thư giới thiệu việc làm

就職推薦状

Bạn có thể nhận được "Thư giới thiệu làm việc" từ giám đốc của một công ty Nhật Bản!

Hướng đạo sinh

スカウト

Các công ty Nhật Bản sẽ tìm kiếm trực tiếp các ứng viên có "Thư giới thiệu việc làm"

Hỗ trợ VISA

VISAサポート

Hành giả scrivener ở Nhật Bản (quốc gia đủ điều kiện người) hỗ trợ thị thực của bạn!

Thư từ quản lý
message

Tìm kiếm theo điều kiện
Search

Lý lịch WEB